Blaginja, 2022 Statistični urad Republike Slovenije

Na splošno zadovoljstvo z življenjem v 2022 so zelo vplivali medosebni odnosi, občutek sreče in zdravstveno stanje. Več oseb kot v 2018, dve tretjini, je bilo srečnih ves čas ali večino časa. Zvišala se je tudi samoocena zadovoljstva s finančnim stanjem in dolžino...
Generated by Feedzy